Home » People

Faculty

Huimin Ma

Graduates

Xiaozhi Chen
LeiGao
Xiang Wang
Jinghuan Wen
Zhichen Zhao
Chen Hu
XiaoqinZhang
YidongWang
ChaoLe
XiLi
JiamingWei
LinyuanChen
NanHu
TaoZhu
HongyanLiu
DongZhou

Undergraduates

MingyangLi
RuiqiLu
ChenhaoLiu
YuweiQiu

Alumni

Read more »
 • Dazhao Shi: Master,2013-2016, now at Tencent, Beijing.
 • Jun Cao: Master,2012-2015, now at NetEase, Hangzhou.
 • Dong Guo: Master,2012-2015, now at Creditease, Beijing.
 • Wenjie Ye: Undergraduates,2014-2015, Ph.D. at Microsoft Research Asia.
 • Wei Han: Undergraduates,2014-2015, Master at Chinese Academy of Science.
 • Ruiqing Sheng: Undergraduates,2013-2014, Master at Columbia University.
 • Jiaqi Wei: Undergraduates,2013-2014, now at Aviation Industry Corporation of China.
 • Shurui Bao: Master,2011-2014, now at China Merchants Bank, Shenzhen.
 • Luyao Zhou: Master,2011-2014, now at NetEase, Guangzhou
 • Yu Zhang: Master,2011-2014, now at The People's Liberation Army General Staff Department No.63 Research Institude.
 • Wenyu Li: Master,2011-2014, now at Beijing Aerospace Measurement & Control Technology CO.LTD.
 • Bo Pang: Master,2010-2013, now at Baidu,Beijing.
 • Tong Chu: Master,2010-2013, now at Microstrategy,Beijing.
 • Shangfu Ouyang: Master,2009-2012, now at NetEase,Hangzhou.
 • Juan Li: Master,2009-2012, now at Agilent, Beijing
 • Yu Hou: Master,2009-2012, now at Microstrategy,Beijing.
 • Guanhua Su: Master,2008-2011.
 • Lifeng Liu: Master,2008-2011, now at The eighth Research Institute of The Air Force.
 • Hanyu Wang: Master,2007-2010, now at Xinjiang Oilfield Company.
 • Yuchen Guo: Master,2007-2010, now at China Life.
 • Wenyun Huang:Master,2007-2010, now at The eighth Research Institute of The Air Force.
 • Yibo Zhang: Master,2007-2010, now at China Electronics Technology Group Corporation No.38 Research Institude.
 • Feihu Zhu: Master,2006-2009.
 • Xiaoliang Yu: Master,2006-2009, now at Chinese people's Liberation Army Aviation School.
 • Wei Lin: Master,2005-2008, now at Shanda Group.
 • Jie Sun: Master,2005-2008, now at ZTE Corporation.
 • Tiantian Huang: Master,2005-2008, now at Baidu.